คณะกรรมการบริหาร
  แนะนำชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน
  สมาชิกชมรมมัคคุเทศก์
  ระเบียบชมรม
  ประมวลภาพกิจกรรม
  เอกสารการจดทะเบียนมัคคุเทศก์
  สมัครสมาชิกชมรม
  แผนที่ประเทศไทย

 

 

 
 

 

 

หน้าแรก   ประมวลภาพกิจกรรม  
   ประมวลภาพกิจกรรม
   หน้า 1/4           
  
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี 2559
อ่านต่อ
อ่านต่อ
คุณวัฒนา ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย มอบโล่รอง# 2
คุณชูเดช สุขอร่าม ให้เกียรติมอบโล่ชนะเลิศ
คุณสุนทรี เลิศอักษรไพบูลย์
ผู้เข้าประกวดร้องเพลง คุณศศินภา เลขะวรรณ
ผู้เข้าประกวดร้องเพลง คุณจำเริญ พิงพิทยากุล
ผู้เข้าประกวดร้องเพลง คุณพีรวัช ฟูมณีโชติ
ผู้แทนจากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้เข้าประกวดร้องเพลง คุณไมค์ รจิตรบรรจง
ผู้เข้าประกวดร้องเพลง คุณทัศนีย์ แซ่เงียม
คุณทรงศักดิ์ ศรีเคลือบ นายก สธทท. มอบรางวัล
     Go To Top << Back      Next >>