คณะกรรมการบริหาร
  แนะนำชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน
  สมาชิกชมรมมัคคุเทศก์
  ระเบียบชมรม
  ประมวลภาพกิจกรรม
  เอกสารการจดทะเบียนมัคคุเทศก์
  สมัครสมาชิกชมรม
  แผนที่ประเทศไทย

 

 

 
 

 

 

 


 

ดูทั้งหมด..  
ดูทั้งหมด..  
  งานพบปะสังสรรค์ประจำปี 2559  
   
  คุณวัฒนา ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย มอบโล่รอง# 2

 

    คณะกรรมการชมรม ฯ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

อุทยานแห่งชาติ

กรุงเทพมหานคร

สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ